Nếu Có Phép Màu HT-1672

500,000 

Mô tả sản phẩm Sản phẩm Bó Hoa Cúc Trắng được thiết kế với sự kết hợp giữa hoa cúc trắng kèm hoa lá phụ, phù hợp tặng ở những dịp như đám tang, hoa đặt bàn thờ
Loài hoa Hoa Cúc Trắng, Hoa Cúc Tana, Lá Phụ
Tông màu Trắng
Mã sản phẩm HT-1672

Miễn phí, thiệp, banner theo mẫu hoa tươi