Hiển thị tất cả 42 kết quả

Đến với cửa hàng bánh kem Anh Khoa Hội An, quý khách sẽ tha hồ chọn nhiều mẫu bánh kem mình thích, đa dạng mẫu mã. Chúng tôi lấy nguyên liệu cao cấp nhất để làm bánh, tạo ra một chiếc bánh kem thật đặc biết. Với nhiều kích cỡ khác nhaum tùy thuộc vào nhu cầu của từng khách hàng.

Bánh kem Hội An
Đặt Bánh kem Hội An

Bánh Kem

BK-42

250,000 

Bánh Kem

BK-41

250,000 

Bánh Kem

BK-40

250,000 

Bánh Kem

BK-39

250,000 

Bánh Kem

BK-38

250,000 

Bánh Kem

BK-37

250,000 

Bánh Kem

BK-36

250,000 

Bánh Kem

BK-35

250,000 

Bánh Kem

BK-34

250,000 

Bánh Kem

BK-33

250,000 

Bánh Kem

BK-31

250,000 

Bánh Kem

BK-30

500,000 

Bánh Kem

BK-29

300,000 

Bánh Kem

BK-28

300,000 

Bánh Kem

BK-27

300,000 

Bánh Kem

BK-26

300,000 

Bánh Kem

BK-25

300,000 

Bánh Kem

BK-24

300,000 

Bánh Kem

BK-23

300,000 

Bánh Kem

BK-22

300,000 

Bánh Kem

BK-21

300,000 

Bánh Kem

BK-20

300,000 

Bánh Kem

BK-19

300,000 

Bánh Kem

BK-18

300,000 

Bánh Kem

BK-17

300,000 

Bánh Kem

BK-16

300,000 

Bánh Kem

BK-15

300,000 

Bánh Kem

BK-14

300,000 

Bánh Kem

BK-13

300,000 

Bánh Kem

BK-12

300,000 

Bánh Kem

BK-11

300,000 

Bánh Kem

BK-10

300,000 

Bánh Kem

BK-09

300,000 

Bánh Kem

BK-08

300,000 

Bánh Kem

BK-07

300,000 

Bánh Kem

BK-06

300,000 

Bánh Kem

BK-05

250,000 

Bánh Kem

BK-04

250,000 

Bánh Kem

BK-03

250,000 

Bánh Kem

BK-02

250,000 

Bánh Kem

BK-01

250,000