Mì Quảng

40,000 

  • Khung giờ đặt  Mì Quảng Hội An: 08:00 đến 11:00; 17:00 đến 22:00
  • Giao Mì Quảng tận nơi trong 20 phút
  • Miễn phí giao từ 3 tô Mì Quảng Hội An
  • Mì Quảng đặc biệt chuẩn vị đầu bếp 5 sao