Địa chỉ: (49 Nguyễn Phúc Tần, Minh An, Hội An)

 1. Phục vụ:
  • Số lượng: 3
  • Yêu cầu: Có kinh nghiệm phục vụ nhà hàng, Tiếng Anh giao tiếp (biết tiếng Hàn cơ bản là lợi thế)
  • Thời gian làm việc: 1pm-9pm
  • Lương: 5.000.000/tháng
  • Chế độ:
 • Tháng được nghỉ 4 ngày
 • Tiền ăn: 20.000/ngày
 • Các ngày lễ lớn (30/4,1/5,2/9,…) đi làm lương nhân đôi
 1. Lễ tân:
  • Số lượng: 1
  • Yêu cầu: có kinh nghiệm làm lễ tân tại nhà hàng, Tiếng Anh giao tiếp (biết tiếng Hàn cơ bản là lợi thế)
  • Thời gian làm việc: 4pm-9pm
  • Lương: 4.000.000/tháng
  • Chế độ
 • Tháng được nghỉ 4 ngày
 • Tiền ăn: 20.000/ngày
 • Các ngày lễ lớn (30/4,1/5,2/9,…) đi làm lương nhân đôi
 1. Nhân viên bán coffee:
  • Số lượng: 1
  • Yêu cầu: có kinh nghiệm, Tiếng anh giao tiếp (biết tiếng Hàn cơ bản là lợi thế)
  • Lương: 4.500.000/tháng
  • Thời gian làm việc: 3:30pm-9m
  • Chế độ
 • Tháng được nghỉ 4 ngày
 • Tiền ăn: 20.000/ngày
 • Các ngày lễ lớn (30/4,1/5,2/9,…) đi làm lương nhân đôi
  ➡➡Thử việc 2 tháng (nhận 80% lương). Sau 2 tháng sẽ nhận đủ 100% lương và ký hợp đồng. Sau 3 tháng đóng bảo hiểm xã hội.
  ???Liên hệ:
 • gửi CV tới mail ngodanphuong212@gmail.com
 • 0932432656

Các thông tin hữu ích khác:

Rate this post