??̣ ???́: Manager – Quản lý nhà hàng

Địa điểm làm việc: 73 Nguyễn Thị Minh Khai, Hội An

??̂? ??̂̀?:

Ít nhất 3 năm kinh nghiệm, 1 năm ở vị trí tương đương

Giao tiếp tiếng Hàn hoặc tiếng Anh

Công việc & mức lương trao đổi chi tiết khi phỏng vấn

??̣ ???́: Chef – Đầu bếp Hàn

Địa điểm làm việc: 73 Nguyễn Thị Minh Khai, Hội An

??̂? ??̂̀?:

Ít nhất 1 năm kinh nghiệm

Có khả năng gắn bó lâu dài

Công việc & mức lương trao đổi chi tiết khi phỏng vấn

Các bạn quan tâm vui lòng gửi CV qua mail: ph.lagom@gmail.com

Rate this post