G-SUITE – GIẢI PHÁP EMAIL DOANH NGHIỆP ĐẾN TỪ GOOGLE

G-Suite là một dịch vụ dựa trên nền tảng công nghệ điện toán đám mây. G-Suite cung cấp các ứng như Mail, Docs/Drive, Calendar, Hangout,…giúp bạn và nhóm của bạn kết nối và hoàn thành công việc từ mọi nơi trên mọi thiết bị. Dễ dàng thiết lập, sử dụng và quản lý, cho phép bạn làm việc thông minh hơn và tập trung vào những gì thực sự quan trọng để phát triển doanh nghiệp.

LÝ DO BẠN NÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA GOOGLE

Chức năng chính

Google Suites

5/5 - (1 vote)