Ngày 5/6 Ban QLKCHT Đường sắt ra quyết định lắp đặt camera giám sát an toàn đường sắt. .

Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, việc lắp đặt camera giám sát là một trong những giải pháp nhằm kiểm soát an toàn giao thông đường sắt, siết chặt kỷ luật lao động đối với nhân viên đường sắt sau hàng loạt tai nạn xảy ra trong thời gian gần đây.

Theo đó, các Công ty Cổ phần Đường sắt được lắp camera gồm có: Yên Lào, Vĩnh Phú, Hà Lạng, Hà Thái, Hài Hải, Hà Ninh, Thanh Hóa, Nghệ Tĩnh, Quảng Bình, Bình Trị Thiên, Quảng Nam-Đà Nẵng, Nghĩa Bình, Phú Khánh, Thuận Hải, Sài Gòn lắp đặt hệ thống 1 camera bên trong gác chắn, 1 hệ thống phía ngoài nhà gác chắn (đơn giá không quá 3 triệu/cái); đồng thời , lắp đặt các hệ thống giám sát tập trung tại cơ quan công ty.

lap camera o hoi an 1

Trong đó yêu cầu các Công ty CP Đường sắt trên làm việc với nhà cung cấp thiết bị để xây dựng hướng dẫn sử dụng, quy trình bảo trì hệ thống thiết bị theo quy định, báo cáo về tổng công ty Đường Sắt Việt Nam.

Đồng thời , lắp đặt các hệ thống giám sát tập trung tại cơ quan công ty Các công ty CP Thông tin tín hiệu đường sắt lập phương án lắp đặt hê thống camera giám sát cho toàn bộ đường ngang cảnh báo tự động chưa được lắp và báo với tổng công ty để xem xét chỉ đạo thực hiện. Thời hạn xong trước ngày 12/6/2018

Theo moitruongvadothi.vn

Lắp đặt camera giá rẻ tại Hội An

Rate this post