tóm lược

  • Thay lốp sơ-cua ô tô: 200,000 (trung tâm)
  • Vá lốp xe ô tô: 350,000 (trung tâm)
  • Cứu hộ xe (lún cát): 500,000 *tùy trường hợp
  • Kích bình ô tô: 300,000 (trung tâm)
  • Vá lốp xe ga: 200,000 (trung tâm)

Phụ phí 50,000 nếu xa khu vực trung tâm

bảng giá

Leave a Reply

Your email address will not be published.