Tận Đáy Lòng HT-1354

2,000,000 

Mô tả kệ hoa tang Sản phẩm  Hoa Chia Buồn từ dịch vụ điện hoa chia buồn Anh Khoa Flower, sang trọng và có thiết kế trên tông trắng. Phù hợp tặng cho người thân của mình vừa mới qua đời.
Loài hoa Trắng
Tông màu Cúc trắng, Hồng trắng
Mã sản phẩm HT-1354