Đất Lành HT-1572

1,000,000 

Mô tả kệ hoa Sản phẩm  Kệ Hoa Khai Trương có thiết kế gồm nhiều loài hoa trền nền đỏ may mắn. Kệ hoa này thích hợp tặng các dịp như: khai trương,.1 sản phẩm từ điện hoa Anh Khoa Flower
Loài hoa Hoa Hồng, Hoa Đồng Tiền, Hoa Hướng Dương, Hoa Tú Cầu, Hoa Lá Phụ
Tông màu Đỏ Cam
Mã sản phẩm HT-1572