Cơm gà Hội An (cơm gà xé) đặc sản Hội An

40,000 

  • Cơm gà đùi: 70,000đ
  • Khung giờ đặt cơm gà xé: 10:00 đến 22:00
  • Giao cơm gà Hội An tận trong 20 phút
  • Miễn phí giao từ 3 đĩa cơm gà
  • Cơm gà đúng vị đặc sản Hội An