Cơm chiên Dương Châu

40,000 

  • Khung giờ đặt cơm chiên Dương Châu Hội An: 15:00 đến 22:00
  • Giao cơm chiên Dương Châu tận nơi trong 20 phút
  • Miễn phí giao từ 3 đĩa cơm chiên Dương Châu
  • Cơm gà rô ti đặc biệt chuẩn đầu bếp 5 sao