Bò Né

55,000 

  • Khung giờ đặt Bò Né: 08:00 đến 10:00
  • Ship Bò né tận nơi trong 20 phút
  • Miễn phí giao từ 3 đĩa bò né Hội An
  • Bò né đặc biệt chuẩn vị đầu bếp 5 sao