Biển Nhớ HT-1398

800,000 

Mô tả kệ hoa tang Sản phẩm Kệ Hoa Chia Buồn từ dịch vụ điện hoa chia buồn Anh Khoa Flower, sang trọng và có thiết kế trên tông trắng xanh. Phù hợp tặng cho người thân của mình vừa mới qua đời.
Loài hoa Hoa Hồng Kem, Tú Cầu, Đồng Tiền Trắng, Hoa Lá phụ
Tông màu Trắng Xanh
Mã sản phẩm HT-1398