All She Wants To Do Is Me HT-1467

2,200,000 

Mô tả kệ hoa Sản phẩm  Kệ Hoa Khai Trương Tông Xanh Lá có thiết kế gồm tông hoa trắng xanh trên nền chữ hiện đại. Kệ hoa này thích hợp tặng các dịp như: khai trương,.1 sản phẩm từ điện hoa Anh Khoa Flower
Loài hoa Hoa Hồng Trắng Ngoại, Hoa Cát Tường, Hoa Tú Cầu, Hoa Lá Phụ
Tông màu Trắng Xanh Lá
Mã sản phẩm HT-1467