THÔNG TIN TUYỂN DỤNG TẠI KHÁCH SẠN
LANTANA RIVERSIDE HOI AN BOUTIQUE HOTEL & SPA

2 nhân viên Spa và 2 học viên Spa
1 nhân viên buồng phòng
2 bảo trì kiêm bellman
1 giám sát nhà hàng
2 bếp

Các Yêu Cầu Cơ Bản:
-Nếu chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.
-Tiếng Anh cơ bản.
-Sức khỏe tốt.

Mọi ứng viên phù hợp và quan tâm vui lòng gửi hồ sơ (CV) về địa chỉ sau:
? gm@lantanariverside.com
? +84 2353 937 668 gặp bộ phận nhân sự
Hoặc gửi trực tiếp đến địa chỉ Khách Sạn Lantana Riverside
?52 Huyền Trân Công Chúa, Hội An.
Lantana Hoi An

Rate this post