LA SIESTA HOI AN RESORT & SPA đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí sau:LA SIESTA HOI AN RESORT & SPA đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí sau:
+ 01 NHÂN VIÊN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (IT Officer)+ 01 THỢ MỘC (Carpenter) – biết sơn PU+ 01 NHÂN VIÊN VỆ SINH KHU VỰC CÔNG CỘNG (Public Attendant) – độ tuổi 22-42.+ 02 NHÂN VIÊN SPA (Therapist) -Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.
Vui lòng liên hệ số: 02353.915.915/ mobil: 076.2575.615Email: a.hrm@lasiestaresorts.com. Địa chỉ: 132 Hùng Vương, Hội An (gần chợ Viên Giác)
Hãy đăng ký để và nộp đơn trực tuyến để trở thành thành viên của La Siesta Hoi An Resort & Spa: [su_button url=”https://docs.google.com/%E2%80%A6/1FAIpQLSded2rSp6gA3b0DB%E2%80%A6/viewform?fbclid=IwAR00QTm6lhsJ1dNw_-pAFvKW3YrZIMOOzvXuABCSjZWdWDjMzuWiQkZPXPw” target=”blank” background=”#a87d52″ icon=”icon: bullhorn”]Bấm vào đây[/su_button]

Rate this post