Hải My Hội An Homestay cần tuyển

+ 1 quản gia từ 25-35 tuổi, tiếng Anh giao tiếp, ưu tiên có kinh nghiệm khách sạn
+ 1 nữ buồng phòng, ưu tiên có nghiệp vụ buồng phòng hoặc mới tốt nghiệp và muốn thử việc
Vui lòng liên hệ Chị Dung:
090 3025515 hoặc 0943559357

Rate this post