Ngày 28/5, Giám đốc Sở GD-ĐT Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh đã ký văn bản 1543/SGDĐT-GDMN gửi Chủ tịch UBND các quận, huyện về việc ngăn chặn tình trạng xâm hại, bạo hành trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non.

Theo đó, Giám đốc Sở GD-ĐT Đà Nẵng đề nghị Chủ tịch UBND các quận, huyện chỉ đạo Phòng GDĐT và UBND các xã, phường khẩn trương thành lập đoàn kiểm tra tiến hành rà soát tất cả các cơ sở giáo dục mầm non (GDMN) trên địa bàn; trong đó lưu ý các nhóm, lớp độc lập tư thục. Cơ sở GDMN nào không đảm bảo đầy đủ các điều kiện theo đúng quy định thì chỉ đạo, phối hợp, đề nghị xử phạt, đình chỉ, rút giấy phép hoạt động, giấy phép thành lập.

Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể thướng xuyên kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật tại các cơ sở GDMN trên địa bàn để phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý triệt để các hành vi bạo hành, xâm hại trẻ em. Công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng, thông báo đến các tổ dân phố, thôn về các cơ sở được cấp phép, chưa được cấp phép hoặc bị đình chỉ hoạt động trên địa bàn để phụ huynh biết, lựa chọn trường lớp.

Trong quá trình kiểm tra, nếu phát hiện các cá nhân hoặc tổ chức nào lợi dụng danh nghĩa, sử dụng cơ sở của nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập để tiến hành các hoạt động trái pháp luật và thực hiện các hành vi thương mại hóa hoạt động giáo dục, vụ lợi, không đúng với mục tiêu đề án hoạt động của cơ sở GDMN thì tham mưu UBND quận, huyện phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành xử phạt theo đúng quy định.

Đặc biệt, Giám đốc Sở GD-ĐT Đà Nẵng đề nghị Chủ tịch UBND các quận, huyện chỉ đạo thiết lập đường dây nóng trên Cổng thông tin điện tử của Phòng GD-ĐT để kịp thời tiếp nhận thông tin phản ánh của nhân dân, cha mẹ trẻ về thái độ, hành vi không đúng chuẩn mực sư phạm của đội ngũ quản lý, giáo viên, nhân viên đối với trẻ và các vi phạm khác.

Đồng thời yêu cầu tất cả các cơ sở GDMN phải có kế hoạch lắp đặt hệ thống camera tại các vị trí bếp ăn, phòng sinh hoạt, sân chơi của trẻ…, được kết nối trực tuyến, liên tục để cha mẹ trẻ và các cơ quan chức năng quan sát được các hoạt động của cơ sở GDMN. Bên cạnh đó, thực hiện nghiêm các quy định và tinh thần trách nhiệm trong việc tham gia kiểm tra cấp phép các cơ sở GDMN (đặc biệt lưu ý các nhóm, lớp độc lập tư thục) theo đúng quy định.

Chủ tịch UBND các quận, huyện cũng được đề nghị chỉ đạo UBND các xã, phường nâng cao trách nhiệm trong việc cấp phép thành lập nhóm, lớp độc lập tư thục. Tiến hành rà soát tất cả các nhóm, lớp độc lập tư thục trên địa bàn; trong đó lưu ý các nhóm, lớp độc lập tư thục từ 7 trẻ trở xuống. Cơ sở nào không đảm bảo đầy đủ các điều kiện theo đúng quy định thì xử phạt, đình chỉ, rút giấy phép thành lập. Đồng thời chỉ đạo tổ trưởng dân phố, trưởng thôn phát hiện những nhóm lớp mới phát sinh, tự phát và kịp thời báo cáo cho UBND xã, phường.

Đối với các cơ sở GDMN, Giám đốc Sở GD-ĐT Đà Nẵng đề nghị Chủ tịch UBND các quận, huyện chỉ đạo tuyệt đối nghiêm cấm các hành vi, lời nói xâm phạm nhân phẩm, thân thể của trẻ dưới mọi hình thức. Chịu trách nhiệm trước cơ quan pháp luật, quản lý nhà nước và cha mẹ trẻ trong việc đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ trong thời gian được gửi tại cơ sở GDMN.

Công khai thường xuyên thực đơn và chế độ ăn hàng ngày của trẻ để cha mẹ trẻ cùng giám sát; nghiêm cấm xâm phạm tiền ăn của trẻ, đảm bảo trẻ được ăn đầy đủ định xuất, định lượng và khẩu phần ăn trong ngày tại các cơ sở GDMN theo đúng mức tiến ăn của cha mẹ trẻ đóng góp; đồng thời đảm bảo các điều kiện an toàn trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ.

Giám đốc Sở GD-ĐT Nguyễn Đình Vĩnh đề nghị Chủ tịch UBND các quận, huyện xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện các nội dung nêu trong văn bản 1543/SGDĐT-GDMN của Sở GD-ĐT, gửi báo cáo về Sở GD-ĐT (Phòng Giáo dục mầm non) trước ngày 1/8/2018 để Sở GD-ĐT tổng hợp, báo cáo UBND TP.

Ông cũng cho hay, việc đề nghị Chủ tịch UBND các quận, huyện triển khai các nội dung nêu trên nhằm thực hiện Công văn 153/HĐND-VHXH ngày 25/5/2018 của HĐND TP Đà Nẵng về tăng cường công tác quản lý, kiểm tra hoạt động của các cơ sở GDMN, và Công văn 3743/UBND-KGVX ngày 21/5/2018 của UBND TP Đà Nẵng về việc xử lý thông tin liên quan đến bạo hành trẻ em tại nhóm trẻ độc lập Mẹ Mười ở quận Thanh Khê

Theo infonet

Lắp đặt camera tại Hội An

 

Rate this post