Chi nhánh HNK Đà Nẵng đang cần tuyển nhân viên bảo vệ cho mục tiêu ở Cẩm Nam – Hội An – Số lượng: 40 người – Ngày đào tạo: 15/08/2018 – Nam hoặc Nữ, tuổi đời từ 18-45 – Có sức khoẻ tốt, không có tiền án tiền sự – Có hỗ trợ nhà đội cho những người ở xa – Được đào tạo cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ chuyên nghiệp và nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy – Lương và các chế độ khác: Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: Ms. Phượng (0934739749) hoặc Mr. Kiên (0987616242) “Có hoa hồng cho người giới thiệu”Chi nhánh HNK Đà Nẵng đang cần tuyển nhân viên bảo vệ cho mục tiêu ở Cẩm Nam – Hội An – Số lượng: 40 người – Ngày đào tạo: 15/08/2018 – Nam hoặc Nữ, tuổi đời từ 18-45 – Có sức khoẻ tốt, không có tiền án tiền sự – Có hỗ trợ nhà đội cho những người ở xa – Được đào tạo cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ chuyên nghiệp và nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy – Lương và các chế độ khác: Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: Ms. Phượng (0934739749) hoặc Mr. Kiên (0987616242) “Có hoa hồng cho người giới thiệu”Chi nhánh HNK Đà Nẵng đang cần tuyển nhân viên bảo vệ cho mục tiêu ở Cẩm Nam – Hội An – Số lượng: 40 người – Ngày đào tạo: 15/08/2018 – Nam hoặc Nữ, tuổi đời từ 18-45 – Có sức khoẻ tốt, không có tiền án tiền sự – Có hỗ trợ nhà đội cho những người ở xa – Được đào tạo cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ chuyên nghiệp và nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy – Lương và các chế độ khác: Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: Ms. Phượng (0934739749) hoặc Mr. Kiên (0987616242) “Có hoa hồng cho người giới thiệu”Chi nhánh HNK Đà Nẵng đang cần tuyển nhân viên bảo vệ cho mục tiêu ở Cẩm Nam – Hội An – Số lượng: 40 người – Ngày đào tạo: 15/08/2018 – Nam hoặc Nữ, tuổi đời từ 18-45 – Có sức khoẻ tốt, không có tiền án tiền sự – Có hỗ trợ nhà đội cho những người ở xa – Được đào tạo cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ chuyên nghiệp và nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy – Lương và các chế độ khác: Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: Ms. Phượng (0934739749) hoặc Mr. Kiên (0987616242) “Có hoa hồng cho người giới thiệu”

Rate this post