Công việc IT trong doanh nghiệp bao gồm hai nhóm công việc chính là: quản trị hệ thống và helpdesk. Trong khi công việc helpdesk doanh nghiệp có thể dàng tìm kiếm từ các ứng viên mới ra trường có ít kinh nghiệm thì công việc quản trị hệ thống đòi hỏi sự am hiểu sâu rộng về chuyên môn và kinh nghiệm làm việc thực tiễn. Hệ thống mạng có hoạt động ổn định và đáp ứng với mô hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp hay không là do người quản trị hệ thống quyết định trong việc thiết kế xây dựng và bảo trì hệ thống.

Với kinh nghiệm làm việc thực tiễn nhiều năm với công việc quản trị hệ thống, IT Hội An mang đến cho quý khách dịch vụ “Quản trị hệ thống mạng” chất lượng đáp ứng yều cầu của doanh nghiệp. Tùy theo mô hình hệ thống mạng của doanh nghiệp chúng tôi sẽ triển khai các công việc sau:

– Cài đặt, quản trị và giám sát hoạt động của các hệ thống máy chủ, ứng dụng nền tảng và các dịch vụ mạng.
– Triển khai giải pháp ảo hóa trên các máy chủ, sử dụng các giải pháp như Vmware, Citrix Xenserver.
– Triển khai các phương án Backup, dự phòng, Load Balancing cho các hệ thống máy chủ và dịch vụ.
– Cài đặt, quản trị hệ thống giám sát, theo dõi hiệu năng, tài nguyên các hệ thống, và cảnh báo sự cố qua email, SMS.
– Thực hiện bảo trì, cập nhật phiên bản, bản vá lỗ hổng bảo mật định kỳ hoặc khi cần thiết trên các hệ điều hành máy chủ và ứng dụng nền tảng.
– Thực hiện chuyển đổi máy chủ và dịch vụ mạng định kỳ để kiểm tra tính sẵn sàng của dịch vụ.
– Tiến hành cài đặt, quản trị vận hành và giám sát hoạt động của hệ thống sao lưu và khôi phục dữ liệu.
– Phối hợp triển khai tuân thủ các chính sách về công nghệ thông tin.
– Phối hợp xử lý sự cố liên quan tới máy chủ, lưu trữ và các dịch vụ mạng.
– Nghiên cứu, thử nghiệm và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và tính sẵn sàng của các hệ thống máy chủ, lưu trữ, dịch vụ mạng, sao lưu và khôi phục dữ liệu…

LIÊN HỆ DỊCH VỤ IT SUPPORT TẠI KHÁCH SẠN: 0935.439.306